یک محصول با افق نامحدود

بورگمن پارس یکی از تولید کنندگان پیشرو در راه حل های آب بندی صنعتی است. نمونه کارها گسترده ما شامل همه چیز ، از سیل های استاندارد تا طرح های خاص یک برنامه است:

سیل شناور کربن

ساپلای سیستم

مکانیکال سیل

محصولات API 682

اتصالات مغناطیسی

بسته بندی های فشرده سازی